Cocreatie

Standaard

Cocreatie? Tja, ik had geen idee wat ik me bij dit begrip voor moest stellen. Afgelopen woensdag is Saskia Dellevoet te gast geweest bij de minor om dit begrip te verhelderen en met ons aan de slag te gaan rondom cocreatie. Voor mij een gemiste kans, want helaas was ik ziek.
Toch ben ik door de tweets van mede minorstudenten en de blogs van onder andere Rianne en Loes erg nieuwsgierig geworden. Wat is cocreatie en past dit bij mij?Toch even zelf op onderzoek uit gaan dan!
Gelukkig heeft Twitter me goed op weg geholpen. Via Twitter en de twitteraccount @co_creatie kwam ik in aanraking met een Slideshare over cocreatie en onderwijs van Arjanna van der Plas (8 juni 2012).

Wat is cocreatie?
Cocreatie is samen met partijen met elk hun eigen expertise werken aan producten, diensten of zelfs beleid. Hmm, samenwerken dus, maar doen we dat al niet vaak? Wat is dan nou echt cocreatie? Bij cocreatie ben je je ervan bewust dat je samenwerkt. Verschillende partijen werken bewust samen om een bepaald doel te bereiken.
Volgens Yochai Benkler (TNO, 9 mei 2011) is het nieuwe en aantrekkelijke aan cocreatie het feit dat het een ‘commons-based peer production’ is. Dit betekent dat het resultaat van de productieprocessen vrij te gebruiken is voor iedereen. Ook verwijst de uitleg van het begrip cocreatie naar het feit dat individuen en organisaties uit vrije wil deelnemen aan een project zonder dat ze er iets in de vorm van geld voor terug verwachten.
Geweldig toch, iets uit vrije wil doen omdat je het leuk vind en het je aanspreekt om vervolgens samen tot een idee, concept of project te komen! Je belangeloos inzetten en al je tijd en energie inzetten om digitale middelen te produceren en dat dan gratis met anderen te delen. Volgens Benkler, blijkt uit de Whitepaper van TNO (9 mei 2011), is dit helemaal niet zo raar. Zo stelt hij dat de natuurlijke neiging van mensen om sociale relaties aan te gaan in hun persoonlijke leven, door de opkomst van ICT nu ook ingezet kan worden voor de productie van informatie. Vaak is de persoonlijke motivatie van mensen, zoals inhoudelijke interesse zo groot en hebben ze behoefte om bij een bepaalde groep te horen. Men wordt niet gedwongen om aan een samenwerkingproces mee te werken, maar men doet dit vrijwillig en bewust. Men werkt samen voor een algemeen belang.
Het proces van cocreatie is bijzonder te noemen. Binnen het proces is er sprake van respectvolle interacties tussen de deelnemende partijen, men luistert naar elkaar en probeert er alles uit te halen wat er in zit. Elkaar uitdagen door elkaar uitdagende vragen en probleemstellingen voor te leggen, elkaar uitdagen om creatief te zijn en deze creativiteit delen, dat is cocreatie!

Fasen bij cocreatie
Volgens TNO (9 mei 2011) doorloop je bij het cocreeëren vier fasen.
Fase 1 is de observatiefase waarin een instelling, zoals bijvoorbeeld een school, nog niet actief deel neemt aan een cocreatie, maar zich wel bewust wordt/is van haar (cocreërende) omgeving.
Fase 2 is de experimentele fase waarin de instelling de eerste cocreatie-initiatieven opzet om zo ervaring op te doen met de kansen en de impact van sociale media. Dit kan zijn door bijvoorbeeld zelf een initiatief te lanceren of door gebruik te maken van en te experimenteren met bijvoorbeeld Twitter en andere sociale media. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die experimenteren met de leer- en werkomgeving Sakai om een online samenwerking tussen meerdere partijen mogelijk te maken. Er is nog geen specifiek cocreatie-beleid, vaak ontstaan er spontaan initiatieven vanuit de concrete behoefte van bijvoorbeeld de school.
Fase 3 is de consolidatiefase. In deze fase wordt de cocreatie structureler door de school gebruikt en ingezet. De cocreatie krijgt vorm en er wordt gekozen met welke tools er gebruikt worden om te communiceren. Cocreatie wordt voor hen steeds belangrijker.
Fase 4 is de strategische fase. Cocreatie is nu niet meer alleen belangrijk, maar is zelfs een kernwaarde geworden. Een groot deel van de instelling is overtuigd van de relevantie van de dialoog en de samenwerking met andere instellingen.

Ik en cocreatie?
Ik denk zeker dat ik me zou kunnen vinden in de processen van cocreatie. Ik ben die graag samenwerkt met anderen en met anderen ideeën of problemen bespreekt. Ik vond het fijn om feedback van anderen te krijgen en ik merk vaak dat ik hierdoor verder kom ik mijn eigen leerproces. Ik zie de positieve aspecten van samenwerken, maar ook van cocreeëren.
Juist het bewuste samenwerken van cocreeëren spreekt me erg aan. Samen kom je verder.
Ik zou ook graag mee cocreatie tegen willen komen op scholen, in de lerarenkamer, in de klas. Samen met de klas communiceren met andere partijen om tot nieuwe ideeën te komen en te delen, mogelijkheden zien! Het communiceren tussen partijen krijgt door de opkomst van ICT alleen maar meer mogelijkheden! Kinderen kunnen via verschillende social media contact zoeken met mensen.
Cocreeëren is wat mij betreft heel belangrijk in het onderwijs en het heeft een meerwaarde. Ervaringen en ideeën delen dat is wat ik belangrijk vind en dat is met behulp van cocreatie goed te realiseren. Je wordt aan het denken gezet en leert aspecten ook eens van een andere kant te bekijken.

Hoewel cocreatie niet alle uitdagingen binnen het onderwijs kan oplossen, kan het
wel een zeer waardevolle bijdrage leveren. Volgens de Whitepaper van het TNO (9 mei 2011) is het hierbij belangrijk om eerst goed duidelijk te krijgen welke waarde cocreatie levert aan docenten en leerlingen. Alleen wanneer duidelijk wordt waar aan gewerkt moet worden en wat er verwacht wordt, kan cocreatie grootschalig worden ingezet in het onderwijs.
Ook moeten de belangen van de deelnemende bedrijven en andere partijen centraal blijven staan en moet er steeds gekeken worden hoe je deze op een juiste wijze samen kunt brengen. Cocreatie is in opkomst, maar kan nog veel groter worden. Als ieder zijn steentje bijdraagt en niet afwacht maar juist de kansen die men krijgt omarmt, kan cocreatie realiteit worden.
Wat ik hierbij erg van belang acht is het laten zien van goede voorbeelden en resultaten van cocreatie. Dit zal anderen motiveren en stimuleren om zich in een dergelijk project te verdiepen en hier in te stappen of om zelf partijen bij elkaar te roepen.
We kunnen allemaal van elkaar leren. Zo kan het onderwijs profiteren van de mogelijkheden die de samenleving haar biedt en kan de samenleving op haar beurt profiteren van de mogelijkheden die het onderwijs kan bieden!

De onderstaande links geven een goed voorbeeld weer van cocreatie. Mac Donalds werkt samen met consumenten om een nieuwe burger te ontwerpen en gebruikt hierbij ICT als hulpmiddel.
Actie McDonald’s

Bronnen
Hazehogeschool Groningen: Leendertse, M., Schadenberg, T., Vries, A., de (9 mei 2011) Whitepaper: ‘Van hype naar realiteit: een roadmap voor cocreatie in het onderwijs’. http://leerkracht.kennisnet.nl/wp-content/uploads/2011/05/TNO-Whitepaper_cocreatie_onderwijs.pdf Bezocht op 15 juni 2012
Adformatie.nl, Nierop, S., van (2 mei 2012) McDonald’s lanceert De Bekendste Burger. http://www.adformatie.nl/nieuws/bericht/mcdonalds-lanceert-de-bekendste-burger/ Bezocht op 15 juni 2012
Plas, van der, A. (8 mei 2011) Slideshare: ‘Cocreatie in het onderwijs’. http://www.slideshare.net/arjannavanderplas/cocreatie-in-het-onderwijs-information-energy-8-juni-2012 Bezocht op 15 juni 2012

Advertenties

»

  1. Jij hebt je achtegrond veranderd van je website of niet? Super leuk om te zien, dat er weer meer Rachelle te zien is!
    Over je blog, leuk om te lezen dat je nadat Saskia is geweest meteen op onderzoek bent gegaan wat het allemaal inhoudt. Wat heb je precies van Saskia meegenomen? En zijn wij in de minor volgens jou bezig met co-creatie?

  2. Hoi Aukje!

    Ja ik ben erg blij met de achtergrond!
    Zoals je hebt kunnen lezen, was ik ziek toen Saskia ons een gastcollege gaf. Ik kan dus niet echt zeggen wat ik van Saskia meegenomen heb. Wel kan ik uit haar reacties op andere blogs en haar Prezi opmaken dat zij (en ook ik) het belangrijk vinden om een open houding te hebben. Dat is nodig voor cocreatie, kansen en mogelijkheden zien en deze aangrijpen. Niet steeds een zwarte hoed opzetten, dat maakt samenwerken mogelijk!
    In de minor zie je cocreatie ook terug. Samen werken wij aan een doel: ICT beter leren inzetten in het onderwijs. Daarbij worden we door verschillende personen geholpen. Iedereen vertaalt de informatie die we krijgen naar zijn eigen (stage)situatie en probeert dit waar mogelijk in te zetten. Leren van elkaar door samen te werken, dat doen we zeker!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s